Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Niezbędnym elementem koniecznym do założenia i dalszego funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obok: wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki), wpisu do rejestru jest zawarcie umowy tej spółki. Jej właściwe zredagowanie ma kluczowe znaczenie przy rejestracji sp. z o.o., … Czytaj dalej Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością