Marzec miesiącem sprawozdań finansowych

Marzec to dla większości przedsiębiorców okres sporządzania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: Rachunku) sprawozdania finansowe należy sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, który to w znacznej większości przypadków przypada wraz z końcem roku kalendarzowego. W związku z powyższym przypominamy, że … Czytaj dalej Marzec miesiącem sprawozdań finansowych