Oferta kancelarii - Lawbox Firm

PRAWO AUTORSKIE

OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO

  • jako Kancelaria występujemy w sprawach dotyczących naruszenia osobistych bądź majątkowych praw autorskich do utworu oraz wizerunku,

  • pomagamy w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia oraz uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądowego.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy w imieniu Klienta umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu,

LICENCJA

  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy w imieniu Klienta umowy o udzielenie licencji praw majątkowych do utworu,

ZAIKS

  • pośredniczymy przy zawieraniu umów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search