Prawo autorskie - sprawdź ofertę kancelarii - LawBox Firm

PRAWO AUTORSKIE

Jedną z dziedzin prawa jaką zajmuje się nasza kancelaria z zakresu prawa gospodarczego są m.in. prawa o charakterze autorskim i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej. Kancelaria oferuje kompleksowe obsługę prawną w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz doradztwo prawne w tej materii.

OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO i WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

  • jako kancelaria prawna doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (osobistych bądź majątkowych) do utworu, ochrony wizerunku, dozwolonego użytku oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i dóbr osobistych,
  • nasi prawnicy, w tym radcowie prawni, udzielają pomocy prawnej w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia oraz uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądowego w tej materii.

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

  • sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy w imieniu Klienta umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworu. Staramy się aby umowa przenosząca prawo do utworu w jak najszerszym możliwym stopniu zabezpieczała interesy klienta.

LICENCJA

  • kancelaria przygotowuje, opiniuje i negocjuje w imieniu Klienta umowy licencyjne do utworu, dbając o to, aby na mocy zawartej umowy interesy klienta zostały w najpełniejszym stopniu zabezpieczone oraz aby przysługiwały mu możliwie najszersze prawa.

ZAIKS

  • nasza kancelaria świadczy usługi również z zakresu pośredniczenia przy zawieraniu umów ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS.

OPINIE PRAWNE

Na zlecenia klienta przygotowujemy opinie prawne, jak również oferujemy doradztwo prawne w zakresie wyżej wskazanym.

ZNAKI TOWAROWE

  • zajmujemy się rejestracją logo bądź znaku słownego w Polsce i za granicą. Pełnomocnikiem przy rejestracji może być rzecznik patentowy, radca prawny bądź adwokat.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać