OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

DORADZTWO PRAWNE PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁEK

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek od momentu ich powstania.

W ramach świadczonych usług prawnych na etapie zakładania spółek zapewniamy:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wparcie przy tworzeniu spółek prawa handlowego, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych,

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Na dalszym etapie funkcjonowania spółek nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności. Świadczona przez naszą kancelarię kompleksowa obsługa korporacyjna spółek obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów,
 • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego,
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, w tym sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa organów spółek i pomoc w ich funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • audyt prawny (due diligence),
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami (zarówno w sprawach cywilnych jak i administracyjnych),
 • przeprowadzanie procesów przekształceniowych spółek oraz likwidacji spółek.

WSPARCIE PRAWNE W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW

Oferujemy także pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach, w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków.

NASZA KANCELARIA PRAWNA

Jeśli szukasz prawnika, który specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek, skontaktuj się z nami! Jesteśmy kancelarią prawną z Wrocławia, która posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać