Oferta kancelarii - Lawbox Firm

Spółki

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,

 • tworzenie spółek, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych,

OBSŁUGA SPÓŁEK

 • obsługa korporacyjna spółek obejmująca przede wszystkim:

  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów)

  • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców.

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych

 • obsługa organów spółek i pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,

 • audyt prawny (due diligence),

 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,

 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,

 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,

 • zastępstwo przed sądami i innymi organami,

POMOC W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW

 • pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach, w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków,

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać