Oferta kancelarii - Lawbox Firm

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

DORADZTWO PRAWNE PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁEK

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek od momentu ich powstania.

W ramach świadczonych usług prawnych na etapie zakładania spółek zapewniamy:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wparcie przy tworzeniu spółek prawa handlowego, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych,

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Na dalszym etapie funkcjonowania spółek nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności. Świadczona przez naszą kancelarię kompleksowa obsługa korporacyjna spółek obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów,
 • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego,
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych, w tym sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa organów spółek i pomoc w ich funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • audyt prawny (due diligence),
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami (zarówno w sprawach cywilnych jak i administracyjnych),
 • przeprowadzanie procesów przekształceniowych spółek oraz likwidacji spółek.

WSPARCIE PRAWNE W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW

Oferujemy także pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach, w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków.

NASZA KANCELARIA PRAWNA

Jeśli szukasz prawnika, który specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek, skontaktuj się z nami! Jesteśmy kancelarią prawną z Wrocławia, która posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać