Kancelaria prawna - windykacja należności - LawBox Firm

Windykacja

Jako Kancelaria prawna zajmujemy się odzyskiwaniem i windykacją należności naszych Klientów. Prowadzimy sprawy sądowe w celu windykacji wierzytelności z różnych tytułów (np. niezapłaconych faktur czy niespłaconych pożyczek). Zajmujemy się windykacją zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i Klientów indywidualnych.

Proces dochodzenia roszczeń można podzielić na 3 etapy:

1) przedsądowy;

2) sądowy;

3) egzekucji.

Oferujemy stałą pomoc i nadzór nad przebiegiem windykacji roszczeń na wszystkich wymienionych etapach.

Przed wszczęciem postępowania sądowego wspieramy naszych Klientów i uczestniczymy w rozmowach z kontrahentami w celu polubownego zakończenia sprawy i odzyskania należności bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Niejednokrotnie windykacja kończy się na etapie przedsądowym, co pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty związane z dochodzeniem należności.

Jeśli odzyskanie należności na etapie przedsądowym nie jest możliwe, to w ramach świadczonych usług windykacyjnych zapewniamy także wsparcie i zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym. Klientów reprezentuje radca prawny, który przez podejmowane czynności i stałą współpracę z Klientem dąży do uzyskania najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia (wyroku, nakazu zapłaty). W szczególności zajmujemy się sporządzaniem:

  • wezwań do zapłaty,
  • pozwów,
  • odpowiedzi na pozew, na apelację, na sprzeciw, na zarzuty,
  • wniosków egzekucyjnych,
  • skarg na czynności komornika,
  • wniosków o poszukiwanie oraz wyjawienie majątku dłużnika,
  • lub innych merytorycznych pism przygotowawczych składanych od wszczęcia procesu do wydania orzeczenia kończącego sprawę oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Na etapie egzekucji komorniczej nasi prawnicy zapewniają bieżący kontakt z komornikiem w celu sprawnej egzekucji wierzytelności od dłużnika.

Zakres konkretnych czynności dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów z uwzględnieniem okoliczności każdej sprawy. Na każdym etapie postępowania zmierzającego do odzyskania należności Klienci informowani są o dokonywanych czynnościach.

Jeśli jesteś wierzycielem, posiadasz niezapłacone wierzytelności i zależy Ci na skutecznej windykacji, to skontaktuj się z nami.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać