Windykacja

Jako Kancelaria prawna zajmujemy się odzyskiwaniem i windykacją należności naszych Klientów. Prowadzimy sprawy sądowe w celu windykacji wierzytelności z różnych tytułów (np. niezapłaconych faktur czy niespłaconych pożyczek). Zajmujemy się windykacją zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i Klientów indywidualnych.

Proces dochodzenia roszczeń można podzielić na 3 etapy:

1) przedsądowy;

2) sądowy;

3) egzekucji.

Oferujemy stałą pomoc i nadzór nad przebiegiem windykacji roszczeń na wszystkich wymienionych etapach.

Przed wszczęciem postępowania sądowego wspieramy naszych Klientów i uczestniczymy w rozmowach z kontrahentami w celu polubownego zakończenia sprawy i odzyskania należności bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Niejednokrotnie windykacja kończy się na etapie przedsądowym, co pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty związane z dochodzeniem należności.

Jeśli odzyskanie należności na etapie przedsądowym nie jest możliwe, to w ramach świadczonych usług windykacyjnych zapewniamy także wsparcie i zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym. Klientów reprezentuje radca prawny, który przez podejmowane czynności i stałą współpracę z Klientem dąży do uzyskania najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia (wyroku, nakazu zapłaty). W szczególności zajmujemy się sporządzaniem:

  • wezwań do zapłaty,
  • pozwów,
  • odpowiedzi na pozew, na apelację, na sprzeciw, na zarzuty,
  • wniosków egzekucyjnych,
  • skarg na czynności komornika,
  • wniosków o poszukiwanie oraz wyjawienie majątku dłużnika,
  • lub innych merytorycznych pism przygotowawczych składanych od wszczęcia procesu do wydania orzeczenia kończącego sprawę oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Na etapie egzekucji komorniczej nasi prawnicy zapewniają bieżący kontakt z komornikiem w celu sprawnej egzekucji wierzytelności od dłużnika.

Zakres konkretnych czynności dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów z uwzględnieniem okoliczności każdej sprawy. Na każdym etapie postępowania zmierzającego do odzyskania należności Klienci informowani są o dokonywanych czynnościach.

Jeśli jesteś wierzycielem, posiadasz niezapłacone wierzytelności i zależy Ci na skutecznej windykacji, to skontaktuj się z nami.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać