Najważniejsze informacje prawne dt. podatków w Polsce - Lawbox Firm
In,
15czerwca2021

należydobezpiecznegoprocesuZgodnieart5842§1KSHSpółcePrzekształconej(awięcdocelowejspzoo)przysługująwszystkieprawaobowiązkiprzedsiębiorcyprzekształcanegoPonadto,Spółka