Oferta kancelarii - Lawbox Firm

Odszkodowania

Oferujemy wsparcie prawne i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym m.in.

  • zgłoszenie szkody oraz reklamacji do ubezpieczyciela,
  • dochodzenie przed sądem zadośćuczynień i odszkodowań za szkody na osobie oraz w mieniu.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać