Obsługa prawna spółek Wrocław, przedsiębiorców, spółek - Lawbox Firm

Obsługa prawna spółek

 In Aktualności

Obsługa prawna spółek Wrocław

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorców poruszania się wśród zawiłych, rozbudowanych i ulegających częstym zmianom regulacji prawnych, których właściwe zrozumienie może mieć ogromne znaczenie dla ważności i legalności podejmowanych działań, a może stanowić niemały problem. Nieznajomość prawa może także prowadzić do szeregu negatywnych skutków, dlatego też obsługa prawna firm powinna zajmować wysoką pozycję wśród poszukiwanych przez przedsiębiorców na rynku usług. Możliwość skorzystania ze wsparcia wykwalifikowanego zespołu stanowi znaczące ułatwienie dla przedsiębiorcy, daje mu poczucie bezpieczeństwa i możliwość komfortowego działania.

Bieżąca obsługa prawna firm – korzyści

Wielu przedsiębiorców ma świadomość tego, jak ważne jest stałe wsparcie prawnika w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i to niezależnie od jej rozmiarów. Niestety mimo tego kontaktują się z prawnikiem dopiero w ostateczności, gdy nie ma już możliwości na satysfakcjonujące rozwiązanie powstałych problemów. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że konsultacje z prawnikiem powinny odbywać się jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań, na etapie negocjacji związanych z konkretnym projektem lub umową. Pozwala to nie tylko zmniejszyć ryzyko związane z podejmowaną działalnością, ale także usprawnić cały proces. Z doświadczenia wiemy jednak, że nawet krótka, jednorazowa porada prawna może uchronić przedsiębiorcę przed niepożądanymi konsekwencjami. Jednocześnie informacja o zapewnionym wsparciu ze strony kancelarii prawnej może stanowić dodatkowy walor przedsiębiorcy i być postrzegana przez kontrahentów ze stabilnością i pewnością, a także prestiżem przedsiębiorstwa. Powyższe świadczy o doniosłości bieżącego konsultowania podejmowanych czynności mogących wywołać skutki na gruncie prawa.

Kancelaria prawna dla firm na różnych etapach działalności

Pomoc prawna dla firm może okazać się niezbędna już na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej przy podejmowaniu decyzji co do formy prawnej zamierzonej działalności gospodarczej. Porada prawna w tym zakresie pozwoli rozeznać się w dostępnych formach i wybrać najodpowiedniejszą dla planowanej działalności. Na tym etapie pomoc prawnika może być niezastąpiona także w związku z koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów na potrzeby rejestracji wybranej formy w odpowiednim do tego rejestrze. O ile rozpoczęcie działalności w formie jednoosobowego przedsiębiorcy nie wymaga spełnienia zbyt wielu formalności i co do zasady nie jest skomplikowane, to założenie spółki prawa handlowego może rodzić problemy i wymagać znajomości prawa. Właściwe skonstruowanie umowy spółki może mieć ogromne znaczenie dla przyszłej działalności. Poza tym, jak już zostało to wcześniej zaznaczone, pomoc prawnika może przyczynić się do znacznego usprawnienia całej procedury, co w konsekwencji pozwoli na szybszą możliwość podjęcia działalności.
Należy także pamiętać, że obsługa prawna nie ogranicza się tylko do pomocy przedsiębiorcom w jej rejestracji, ale jest niejednokrotnie niezbędna także na dalszych etapach, na przykład w związku z podjętym zamiarem jej przekształcenia. Może bowiem okazać się tak, że wybrany model działalności przestanie być odpowiedni ze względu na rozmiar prowadzonej działalności i związaną z tym odpowiedzialnością. Taka sytuacja najczęściej dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy ze względu na intensyfikację podejmowanych działań decydują się na zmianę formy prawnej, w szczególności na przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces ten jest złożony i nie należy do najłatwiejszych, dlatego też wsparcie ze strony kancelarii prawnej może znacznie ułatwić i usprawnić jego przebieg.
Niejednokrotnie może okazać się, że przedsiębiorca, z różnych względów, zdecyduje się na zamknięcie działalności. W takim przypadku może zdecydować się bądź na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego bądź też zbycie przedsiębiorstwa. Każda z tych czynności również powinna zostać poprzedzona stosowną analizą prawną.

Kryteria wyboru kancelarii

Pojęcie obsługi prawnej jest bardzo szerokie, obejmuje nie tylko zastępstwo przed sądami i organami, udzielanie porad prawnych, ale także przygotowywanie i opiniowanie dokumentów, udział w negocjacjach z kontrahentami, a także wiele innych czynności, o które warto pytać. Świadomość zakresu świadczonych usług jest niezwykle cenna, bowiem może okazać się tak, że problematyczne dla przedsiębiorcy zagadnienie może zostać szybko rozwiązane przez prawnika.
Decydując o wyborze kancelarii należy przede wszystkim kierować się przedmiotem i rodzajem prowadzonej działalności oraz zakresem szukanej pomocy prawnej. Warto kontaktować się z kancelariami wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach. Dobrze jest zapoznać się z aktualną ofertą kancelarii, w celu zorientowania się jakich usług prawnych można oczekiwać od danej kancelarii. Dla każdego przedsiębiorcy pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego powinna być podstawą.
Niektóre sprawy nierzadko wymagają wsparcia ze strony specjalistów z innych dziedzin. Najczęściej są to doradcy podatkowi czy tłumacze przysięgli. Wybierając kancelarię prawną, warto zatem zapytać czy współpracuje ona z takimi podmiotami. Istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy powinna być także możliwością sprawnego kontaktu z wybranym prawnikiem.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą kancelarią zapraszamy do kontaktu. Szczegółowy wykaz oferowanych przez nas usług znajdziesz pod adresem dotyczącym naszej oferty.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY WARTE POLECENIA:

Sprzedaż udziałów PCC

Przekształcenie w spółkę komandytową spółki cywilnej

 

Przedsiębiorco! Będziesz mieć prawo do błędu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Kodeks spółek handlowych 2019zachowek