Zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego - Lawbox Firm

Zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • tworzenie spółek prawa handlowego, w tym nadzorowanie procesu rejestracji wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
 • obsługa korporacyjna spółek obejmująca przede wszystkim:
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych (statutów, umów, regulaminów, uchwał oraz innych aktów konstytuujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów)
  • reprezentacja i prowadzenie spraw w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, w szczególności w zakresie zgłaszania zaistniałych zmian danych spółki i ujawnienia ich w rejestrze przedsiębiorców,
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych
 • obsługa organów spółek i pomoc w ich bieżącym funkcjonowaniu, w tym w szczególności obsługa merytoryczna i bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • pomoc dla wspólników i akcjonariuszy w rozwiązywaniu sporów właścicielskich w spółkach,
  w tym opracowanie możliwych scenariuszy działań i ich skutków,
 • procesy transformacyjne spółek: przekształcenia, połączenia, podziały, likwidacje oraz opracowywanie innych form reorganizacji spółek bądź restrukturyzacji już istniejących podmiotów, w tym opracowywanie wszelkich dopuszczalnych struktur biznesowych
  z wykorzystaniem spółek prawa handlowego dla urzeczywistnienia celów założonych przez klienta,
 • przekształcenie przedsiębiorcy (jednoosobowej działalności gospodarczych) w spółkę kapitałową,
 • audyt prawny (due diligence),
 • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • bieżące wsparcie prawne przedsiębiorców dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami,
 • kompleksowa pomoc we wdrożeniu RODO, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji zapewniającej prawidłową ochronę danych osobowych.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search