Sukcesja w Twojej firmie

** chcesz uzyskać dofinansowanie na zaplanowanie sukcesji w ramach pomocy de minimis, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami

Każda firma jest inna, dlatego tak ważne jest określenie i wdrożenie przemyślanych rozwiązań pozwalających zaplanować co stanie się z przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela/właścicieli.

Celem sukcesji będzie zawsze wszechstronne uporządkowanie spraw naszych Klientów na wypadek śmierci, tak by zapewnić sprawne funkcjonowanie prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa, ewentualnie jego płynne „przekazanie” spadkobiercom, a nawet jego sprzedaż czy zaangażowanie zewnętrznych menadżerów.

Przed wyborem określonego sposobu sukcesji należy zastanowić się jaka jest Państwa intencja w zakresie spadkobiorców – innymi słowy czy spadkobiercy powinni kontynuować biznes czy powinno nastąpić wyłączenie takiej możliwości.

Zarząd sukcesyjny

Na szczególną uwagę zasługuje instytucja zarządu sukcesyjnego – jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zastosowanie znajdzie również w przypadku spółek cywilnych.

Wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego może odbyć się na dwa sposoby:

  • przez samego przedsiębiorcę za życia,

  • bądź po śmierci przedsiębiorcy.

Dzięki ustanowieniu zarządcy sukcesyjnemu możemy zachować pełną płynność działania przez przedsiębiorstwo, a ustanowiony zarządca będzie mógł zająć się prowadzeniem firmy do czasu uporządkowania spraw spadkowych przez spadkobierców.

Przemyślana sukcesja w Państwa firmie pozwala uniknąć niepotrzebnych komplikacji związanych ze śmiercią, dzięki czemu zabezpieczy zarówno biznes jak i najbliższych.

Jako Kancelaria prawna doradzamy kompleksowo w zaplanowaniu sukcesji mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać