Oferta kancelarii - Lawbox Firm

PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJE

Procesy przekształceniowe:

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi i przeprowadzania procesów przekształceniowych spółek (w tym zapewnienie obsługi księgowej jak i udział biegłego rewidenta, jeśli zaistnieje taka potrzeba).

Kompleksowość naszej obsługi prawnej w toku procesu przekształcenia polega w szczególności na:

 • analizie zdolności przekształceniowej danego podmiotu i opracowania modelu adekwatnego dla każdego Klienta, w tym także wybór docelowej formy prawnej odpowiedniej do prowadzonej działalności i potrzeb naszego Klienta,

 • bieżąca konsultacja prawna w zakresie prowadzenia działalności w docelowej formie prawnej,

 • przygotowanie projektu wszystkich niezbędnych dokumentów w toku przekształcenia, w tym nadzorowanie przygotowania części księgowej,

 • jeśli zajdzie taka potrzeba – przygotowanie wniosku o wyznaczenie biegłego i współpraca z biegłym rewidentem,

 • przygotowanie projektów aktów notarialnych wymaganych w toku przekształcenia, zarezerwowanie i kontakt z kancelarią notarialną,

 • przygotowanie pozostałych dokumentów rejestrowych wymaganych w toku przekształcenia wraz z wnioskiem rejestrowym o wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS,

 • bieżące wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania,

 • zawiadomienie kontrahentów/pracowników Klienta oraz innych instytucji i urzędów o dokonanym przekształceniu,

 • analizie skutków przekształcenia na gruncie cywilnym, podatkowym i administracyjnym (w szczególności wpływu przekształcenia w związku z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami danego przedsiębiorcy).

Nasza Kancelaria oferuje w szczególności: procesy transformacyjne spółek: przekształcenia, połączenia, podziały, przekształcenie przedsiębiorcy (jednoosobowej działalności gospodarczych, JDG) w spółkę kapitałową, a w razie potrzeby dalsze przekształcenie do pożądanej formy prawnej.

Likwidacje:

 • Nasza Kancelaria specjalizuje się także w likwidacji podmiotów prawnych, przede wszystkim spółek, ale także stowarzyszeń i fundacji. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania likwidacyjnego, w szczególności w zakresie otwarcia i zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, w tym analizy dokumentów podmiotu likwidowanego (umowy, statutu itp.) w celu sprawdzenia warunków likwidacji, przygotowania projektu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia wniosku do sądu rejestrowego,

 • przygotowania projektów aktów notarialnych jeśli są wymagane w toku postępowania likwidacyjnego i kontakt z kancelarią notarialną,

 • dokonania ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innych miejscach wymaganych,

 • nadzorowania przygotowania dokumentów księgowych niezbędnych w procesie likwidacji, w tym celu współpracujemy z Państwa księgowym lub zapewniamy wsparcie księgowych, z którymi współpracujemy,

 • zgłoszenia do sądu rejestrowego i innych urzędów zakończenia postępowania likwidacyjnego,

 • bieżącego wsparcia merytorycznego na każdym etapie postępowania likwidacyjnego,

 • analizy czy konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania likwidacyjnego, czy zachodzą przesłanki do tzw. likwidacji uproszczonej (dotyczy tylko spółek osobowych), a w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy jest możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez system S24 (dotyczy tylko spółek założonych poprzez system S24),

 • analizy czy możliwe jest wykreślenie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search