INWESTYCJE I START-UPy

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

 • przygotowywanie dokumentów pod emisję nowej serii akcji oraz dokumentów dla inwestorów,

 • przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect, w tym w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz analiza i wprowadzenie koniecznych zmian do umów bądź statutów spółek przed wejściem na rynek publiczny,

 • kojarzenie inwestorów oraz pomoc w pozyskaniu finansowania,

 • przygotowywanie, opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych.

Ponadto oferujemy także:

 • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego,

 • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego,

WSPARCIE START-UPÓW

 • doradztwo prawne dla startupów obejmujące w szczególności: negocjacje, przygotowanie i analizę dokumentów inwestycyjnych, opracowanie założeń programu opcyjnego i jego wdrożenie, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie interesów zarówno założycieli jak i inwestorów,

 • wsparcie prawne w zakresie procesu inwestycyjnego,

 • pomoc w negocjacjach z inwestorem/funduszem VC/ Aniołem Biznesu,

 • opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych,

 • przygotowywanie listów intencyjnych,

 • zastrzeganie znaków towarowych (jako wartość dodana procesu inwestycyjnego),

 • przygotowywanie umów o zachowaniu poufności (NDA),

 • przeprowadzanie transakcji zbywania/nabywania udziałów i/lub akcji.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać