Oferta kancelarii - Lawbox Firm

INWESTYCJE I START-UPy

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy naszym Klientom następujące usługi:

 • przygotowywanie dokumentów pod emisję nowej serii akcji oraz dokumentów dla inwestorów,

 • przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect, w tym w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz analiza i wprowadzenie koniecznych zmian do umów bądź statutów spółek przed wejściem na rynek publiczny,

 • kojarzenie inwestorów oraz pomoc w pozyskaniu finansowania,

 • przygotowywanie, opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych.

Ponadto oferujemy także:

 • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego,

 • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego,

WSPARCIE START-UPÓW

 • doradztwo prawne dla startupów obejmujące w szczególności: negocjacje, przygotowanie i analizę dokumentów inwestycyjnych, opracowanie założeń programu opcyjnego i jego wdrożenie, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie interesów zarówno założycieli jak i inwestorów,

 • wsparcie prawne w zakresie procesu inwestycyjnego,

 • pomoc w negocjacjach z inwestorem/funduszem VC/ Aniołem Biznesu,

 • opracowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych,

 • przygotowywanie listów intencyjnych,

 • zastrzeganie znaków towarowych (jako wartość dodana procesu inwestycyjnego),

 • przygotowywanie umów o zachowaniu poufności (NDA),

 • przeprowadzanie transakcji zbywania/nabywania udziałów i/lub akcji.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać