Oferta kancelarii - Lawbox Firm

ZGODA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (KOWR)

Obecnie, aby nabyć nieruchomość rolną – nie będąc rolnikiem indywidualnym oraz w razie nabycia takiej nieruchomości przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego orazw sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 powołanej ustawy– obowiązujące przepisy prawne wymagają uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wydanej w formie decyzji administracyjnej.

W każdym przypadku, gdy nieruchomość rolna przekracza 1ha należy uzyskać wspomnianą zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na jej nabycie.

Nasza Kancelaria pomaga Klientom w uzyskaniu zgody KOWR na nabycie nieruchomości rolnych. Przygotowujemy pełną dokumentację oraz występujemy przed KOWR w celu uzyskania w/w zgody.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać