ZGODA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (KOWR)

Obecnie, aby nabyć nieruchomość rolną – nie będąc rolnikiem indywidualnym oraz w razie nabycia takiej nieruchomości przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego orazw sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 powołanej ustawy– obowiązujące przepisy prawne wymagają uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wydanej w formie decyzji administracyjnej.

W każdym przypadku, gdy nieruchomość rolna przekracza 1ha należy uzyskać wspomnianą zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na jej nabycie.

Nasza Kancelaria pomaga Klientom w uzyskaniu zgody KOWR na nabycie nieruchomości rolnych. Przygotowujemy pełną dokumentację oraz występujemy przed KOWR w celu uzyskania w/w zgody.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać