Obsługa prawna inwestycji - Lawbox Firm

Obsługa prawna inwestycji

 • Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy naszym Klientom następujące usługi:
  • przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect, w tym w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz analiza i wprowadzenie koniecznych zmian do umów bądź statutów spółek przed wejściem na rynek publiczny
  • kojarzenie inwestorów oraz pomoc w pozyskaniu finansowania

  Ponadto oferujemy także:

  • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego,
  • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego,
  • doradztwo prawne dla startupów obejmujące w szczególności: negocjacje, przygotowanie
   i analizę dokumentów inwestycyjnych, opracowanie założeń programu opcyjnego i jego wdrożenie, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie interesów zarówno założycieli jak i inwestorów.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać