Obsługa prawna inwestycji

 • Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę w transakcjach na niepublicznym oraz publicznym rynku papierów wartościowych. Korzystając z naszego doświadczenia oferujemy naszym Klientom następujące usługi:
  • przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect, w tym w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych oraz analiza i wprowadzenie koniecznych zmian do umów bądź statutów spółek przed wejściem na rynek publiczny
  • kojarzenie inwestorów oraz pomoc w pozyskaniu finansowania

  Ponadto oferujemy także:

  • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego,
  • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego,
  • doradztwo prawne dla startupów obejmujące w szczególności: negocjacje, przygotowanie
   i analizę dokumentów inwestycyjnych, opracowanie założeń programu opcyjnego i jego wdrożenie, a także zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie interesów zarówno założycieli jak i inwestorów.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać