Nasza Firma - Lawbox Firm

lawbox Firm

Nasza wizja

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianego prawa korporacyjnego oraz prawa gospodarczego. Wiemy jak ważne jest stworzenie komfortowych warunków dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też oferujemy rozwiązania mające na celu kompleksową obsługę naszych Klientów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług nasi Klienci w jednym miejscu znajdą wsparcie prawne specjalistów z różnych dziedzin prawa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym założeniem Lawbox Firm jest dostarczenie pełnego i wszechstronnego pakietu usług prawnych, który zapewni całościową opiekę i ochronę interesów Klientów przyczyniając się do realizacji ich celów biznesowych.

Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich oraz zagranicznych. Przy współpracy ze specjalistami z różnych gałęzi prawa polskiego i międzynarodowego jesteśmy w stanie zapewnić rzetelną i kompleksową obsługę prawną każdego przedsięwzięcia spełniając przy tym indywidualne oczekiwania Klientów.

Kancelaria prawna – nasz zespół

dr Alicja Olszar

DZIAŁ BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

Kieruje działem odpowiedzialnym za bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców oraz odpowiada za obsługę Klientów zagranicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia prawnego podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w szczególności w procesach przekształceniowych podmiotów gospodarczych obejmujących pełny zakres spraw związanych z danym postępowaniem.

Doradza w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz prawnych aspektów tworzenia i negocjowania umów inwestycyjnych. Posiada również bogatą wiedzę w procesach rejestrowych polskich i zagranicznych spółek.

W trakcie dotychczasowej pracy prowadziła oraz nadzorowała obsługę prawną i postępowanie rejestrowe spółek debiutujących na rynku NewConnect. Jej doświadczenie obejmuje również pracę nad projektami due diligence w przypadku sprzedaży akcji/udziałów spółek, sprzedaży przedsiębiorstwa oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Jest prokurentem i członkiem rad nadzorczych licznych spółek. Absolwentka wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych w Katedrze Prawa Handlowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

e-mail: a.olszar@lawboxfirm.com

Mateusz Lewicki

doradca podatkowy

DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych, VAT oraz prawie międzynarodowym.

Zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem opinii podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, reprezentowaniem klientów w postępowaniach podatkowych oraz szeroko pojętym doradztwem podatkowym dla Klientów Kancelarii.

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2003 roku. Na listę doradców podatkowych wpisany został w 2016 roku (numer wpisu: 12885). Dodatkowo od 2011 roku zarządza kancelarią doradztwa podatkowego oraz biurem rachunkowym we Wrocławiu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ewelina Jasion

radca prawny

DZIAŁ KONTRAKTÓW I OBSŁUGI TRANSAKCJI HANDLOWYCH

Kieruje działem kontraktów i obsługi transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak i Klientami indywidualnymi.

Posiada bogate doświadczenie w rejestracji znaków towarowych w kraju i za granicą. Jest wpisana na listę zawodowych pełnomocników Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zajmuje się również prawem autorskim i prawami pokrewnymi, na bieżąco doradza przedsiębiorcom w sporządzaniu umów, w szczególności przygotowuje i opiniuje umowy licencyjne czy umowy przeniesienia praw autorskich. Reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Autorka artykułów na bloga z zakresu rejestracji znaków towarowych i praw autorskich.

Odpowiada  za rejestrację spółek prawa handlowego za granicą w takich jurysdykcjach jak Irlandia, Wielka Brytania, Holandia czy w stanach Delaware i Nevada (USA).

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

e-mail: e.jasion@lawboxfirm.com

Patrycja Jurczok-Garus

radca prawny

DZIAŁ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH ORAZ BIEŻĄCEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Kieruje działem odpowiedzialnym za rejestrację podmiotów gospodarczych, (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia) oraz wspiera organy spółek w ich codziennej działalności.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek prawa handlowego, w tym w przeprowadzaniu ich procesów transformacyjnych oraz likwidacyjnych.

Dzięki posiadanej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu udziela wsparcia przedsiębiorcom przy bieżącej obsłudze związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Doradza przedsiębiorcom przy zawieraniu umów handlowych. Jest odpowiedzialna za opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów jak również innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ich organów.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi. Absolwentka wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

e-mail: p.jurczok@lawboxfirm.com

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search