lawbox Firm

Nasza wizja

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianego prawa korporacyjnego oraz prawa gospodarczego. Wiemy jak ważne jest stworzenie komfortowych warunków dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też oferujemy rozwiązania mające na celu kompleksową obsługę naszych Klientów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług nasi Klienci w jednym miejscu znajdą wsparcie prawne specjalistów z różnych dziedzin prawa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym założeniem Lawbox Firm jest dostarczenie pełnego i wszechstronnego pakietu usług prawnych, który zapewni całościową opiekę i ochronę interesów Klientów przyczyniając się do realizacji ich celów biznesowych.

Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich oraz zagranicznych. Przy współpracy ze specjalistami z różnych gałęzi prawa polskiego i międzynarodowego jesteśmy w stanie zapewnić rzetelną i kompleksową obsługę prawną każdego przedsięwzięcia spełniając przy tym indywidualne oczekiwania Klientów.

Kancelaria prawna – nasz zespół

dr Alicja Olszar

radca prawny

DZIAŁ BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

Kieruje działem odpowiedzialnym za bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców oraz odpowiada za obsługę Klientów zagranicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wsparcia prawnego podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w szczególności w procesach przekształceniowych podmiotów gospodarczych obejmujących pełny zakres spraw związanych z danym postępowaniem.

Doradza w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz prawnych aspektów tworzenia i negocjowania umów inwestycyjnych. Posiada również bogatą wiedzę w procesach rejestrowych polskich i zagranicznych spółek.

W trakcie dotychczasowej pracy prowadziła oraz nadzorowała obsługę prawną i postępowanie rejestrowe spółek debiutujących na rynku NewConnect. Jej doświadczenie obejmuje również pracę nad projektami due diligence w przypadku sprzedaży akcji/udziałów spółek, sprzedaży przedsiębiorstwa oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Jest prokurentem i członkiem rad nadzorczych licznych spółek. Absolwentka wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała stopień doktora nauk prawnych w Katedrze Prawa Handlowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

e-mail: a.olszar@lawboxfirm.com

Mateusz Lewicki

doradca podatkowy

DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych, VAT oraz prawie międzynarodowym.

Zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem opinii podatkowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, reprezentowaniem klientów w postępowaniach podatkowych oraz szeroko pojętym doradztwem podatkowym dla Klientów Kancelarii.

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2003 roku. Na listę doradców podatkowych wpisany został w 2016 roku (numer wpisu: 12885). Dodatkowo od 2011 roku zarządza kancelarią doradztwa podatkowego oraz biurem rachunkowym we Wrocławiu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Patrycja Jurczok-Garus

radca prawny

DZIAŁ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH ORAZ BIEŻĄCEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Kieruje działem odpowiedzialnym za rejestrację podmiotów gospodarczych, (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia) oraz wspiera organy spółek w ich codziennej działalności.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek prawa handlowego, w tym w przeprowadzaniu ich procesów transformacyjnych oraz likwidacyjnych.

Dzięki posiadanej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu udziela wsparcia przedsiębiorcom przy bieżącej obsłudze związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Doradza przedsiębiorcom przy zawieraniu umów handlowych. Jest odpowiedzialna za opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów jak również innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ich organów.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi. Absolwentka wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

e-mail: p.jurczok@lawboxfirm.com

Karolina Makowska

adwokat

DZIAŁ OBSŁUGI PROCESOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Kieruje działem odpowiedzialnym za obsługę spraw na etapie sądowym oraz administracyjnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. W odpowiedzi na potrzeby Klientów, od ponad 10 lat zajmuje się sprawami z pogranicza różnych dziedzin prawa, w szczególności cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, karnego i gospodarczego.

W obszarze jej zainteresowań i praktyki zawodowej szczególną pozycję zajmują sprawy wynikające z umów kredytowych, waloryzowanych do waluty obcej. W szczególności pomaga Klientom w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych, w tym prowadzi liczne procesy sądowe o unieważnienie umów kredytowych.

Oferuje pomoc zadłużonym, w szczególności w sprawach upadłości konsumenckich.

Posiada również duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców na etapie sporów sądowych z kontrahentami.

Jest członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Dodatkowo, z uwagi na doświadczenie życiowe i zawodowe, bliskie są jej także sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

e-mail: k.makowska@lawboxfirm.com

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać