Procedura krajowa

Jako kancelaria prawna posiadamy wieloletnie doświadczenie w rejestracji znaków towarowychPolsce, w UE jak i poza jej granicami. Pomogliśmy już zastrzec znak towarowy wielu polskim przedsiębiorcom. W ramach procedury krajowej rejestracji znaku towarowego uzyskujemy w imieniu przedsiębiorcom prawo ochronne na znak towarowy w formie znaku słownego, graficznego bądź słowno-graficznego w Urzędzie Patentowym RP.

Zajmujemy się specjalistycznych doradztwem jeszcze na etapie tworzenia logo, jak i doradzamy w sprawie możliwości zarejestrowania znaku towarowego już istniejącego i wypromowanego przez jego właściciela.

Procedura rejestracji znaku towarowego przed urzędem patentowym

Procedura rejestracji znaku towarowego obejmuje czynności jeszcze przed zgłoszeniem znaku towarowego tj.:

  • szczegółową analiza przedstawionego znaku, ocena możliwości jego rejestracji, znaków podobnych uprzednio zrejestrowanych oraz przedstawienie klientowi stopnia ewentualnego ryzyka rejestracji,
  • dobór odpowiedniej klasy towarów i usług, które znak ten ma reprezentować zgodnie z klasyfikacją nicejską,

oraz samo zgłoszenie i związane z nim czynności:

  • zgłoszenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w urzędzie patentowym RP. Wniosek do urzędu patentowego składany jest przez naszego radcę prawnego, na podstawie uprzednio podpisanego pełnomocnictwa. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty od zgłoszenia. Opłata za zgłoszenie wynosi 400 zł, co obejmuje zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej/usługowej. Za każdą dodatkową klasę towarów lub usług opłata ta wzrasta o 120 zł. Do wniosku należy również przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.
  • rozpatrywanie wniosku przez urząd patentowy. Wniosek przyjęty bez zastrzeżeń, zostaje opublikowany w bazie znaków towarowych UPRP, a podmioty trzecie mają określony czas na złożenie ewentualnych sprzeciwów co do wniosku o rejestrację.
  • tymczasowa decyzja udzieleniu ochrony znaku towarowego i konieczność wniesienia opłaty za pierwszy 10-letni okres ochrony w wysokości 400 zł za każdą klasę w terminie 3 miesięcy od uzyskana decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Postępowanie sprzeciwowe

Reprezentujemy naszych klientów również w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego, podejmujemy się działań ugodowych oraz negocjacyjnych z drugą stroną jak również reprezentujemy klientów przed urzędem patentowym w przypadku braku zakończenia sporu na etapie polubownym.

Co zyskujemy w ramach rejestracji znaku towarowego?

Zarejestrowany znak towarowy chroniony jest zarówno na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej jak i chroniony jest przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, kiedy może być uznany jako utwór. Jako właściciel chronionego znaku towarowego mamy prawo do wyłącznego używania znaku na terytorium RP w zakresie wskazanych towarów i usług. Oznacza to, że mamy możliwość żądania również od osób trzecich posługiwania się identycznym lub podobnym znakiem towarowym. Uzyskanie prawa ochronnego rozszerza również prestiż marki, a prawo na znak towarowy podlega wycenie i może być licencjonowane lub przenoszone na inne podmioty za odpowiednią opłatą.

Jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojego znaku towarowego lub masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać