Sukcesja firm jednoosobowych - porady - Lawbox Firm

 In JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


i czasochłonne Wymaga także udziału notariusza oraz zachowania formy aktu notarialnego Prócz zgody samego zarządcy potrzebna jest również zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział
w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

zwołanie zgromadzenia wspólnikówPrzekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową