Prokura także dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

PROKURA TAKŻE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG Pomimo wejścia w życie tzw. Konstytucji Biznesu na którą składa się pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową w dalszym ciągu niewiele osób pamięta, że w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość ustanowienia prokurenta dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do niedawna udzielenie prokury mogło nastąpić wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru … Czytaj dalej Prokura także dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG