Pomoc w otwieraniu zagranicznych rachunków bankowych

Wieloletnie doświadczenie naszych prawników w obsłudze Klientów chcących rozpocząć prowadzenie swojego biznesu poza granicami naszego kraju pokazuje jak ważne jest wsparcie przy kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do założenia zagranicznego konta bankowego (indywidualnego bądź dla spółki). Mając na względzie zwłaszcza dotychczasowe zmiany w regulacjach prawa europejskiego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i finansowaniu terroryzmu (CTF, Counter Terrorist Financing) wiemy jak ważne jest przygotowanie dokładnej dokumentacji wymaganej przez instytucje bankowe.

Wiemy również jak ważny jest bieżący kontakt z bankiem, zwłaszcza w zakresie dokładnego przedstawienia zakresu działalności (obecnej lub planowanej) przedsiębiorcy oraz jak istotne jest przedstawienie uzasadnienia i celu posiadania rachunku bankowego w danym kraju.
Z uwagi na zachodzące zmiany wskazujemy, że większość banków (niezależnie od jurysdykcji) – przed decyzją zezwalającą na otwarcie zagranicznego rachunku bankowego – wymaga osobistego stawiennictwa celem poznania osób reprezentujących spółkę lub osób będących jej rzeczywistymi beneficjentami.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i pomocy w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search