Przedsiębiorco! Będziesz mieć prawo do błędu

CZY WIECIE, ŻE…. Od 01.01.2020 r. przedsiębiorcy wpisani do CEIDG będą mieli prawo do tzw. żółtej kartki?  Już jakiś czas temu Parlament uchwalił Pakiet Przyjazne Prawo (PPP), który stanowi zestawienie  kilkudziesięciu ułatwień dla biznesu (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych). Na mocy przyjętych zmian, m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dodano … Czytaj dalej Przedsiębiorco! Będziesz mieć prawo do błędu