Przedsiębiorco! Będziesz mieć prawo do błędu - Lawbox Firm

Przedsiębiorco! Będziesz mieć prawo do błędu

 In Bez kategorii

CZY WIECIE, ŻE….

Od 01.01.2020 r. przedsiębiorcy wpisani do CEIDG będą mieli prawo do tzw. żółtej kartki? 

Już jakiś czas temu Parlament uchwalił Pakiet Przyjazne Prawo (PPP), który stanowi zestawienie  kilkudziesięciu ułatwień dla biznesu (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych).

Na mocy przyjętych zmian, m.in. w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dodano art. 21a, który przewiduje wspomniane „prawo do błędu”. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jeżeli przedsiębiorca wpisany do CEIDG narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie:

1) mandatowe albo 

2) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej

– przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń.

Jesteśmy niezmiernie ciekawi jak w praktyce przyjmie się ta zmiana.

Przeczytaj także:

Obsługa prawna firm – kiedy i co kryje się pod tym pojęciem?

 

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Spółka komandytowaLikwidacja spółki akcyjnej