Spółka komandytowa - zalety, czym jest? - Lawbox Firm

Spółka komandytowa – zalety

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spis treści
Spis treści [hide]

Spółka komandytowa w dalszym ciągu jest bardzo chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma współdziałania podmiotów o zróżnicowanym kapitale daje wiele korzyści na gruncie prawnym i podatkowym.  Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na wspólników obowiązku wpłaty i zapewnienia minimalnego kapitału zakładowego „na start”, tak jak ma to miejsce przy spółkach kapitałowych. Decyzja w zakresie wysokości wkładów poszczególnych wspólników należy do nich samych.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (tzw. komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (tzw. komandytariusza) jest ograniczona. Warto wskazać, że uznanie spółki komandytowej za spółkę osobową oznacza, iż spółka ta jest spółką handlową i ma ona podmiotowość prawną. Spółka komandytowa jest natomiast pozbawiona osobowości prawnej. W konsekwencji powyższego, do spółki komandytowej mają zastosowanie ogólne przepisy o spółkach osobowych (art. 8–101 k.s.h.)[1].

Największe zalety spółki komandytowej

Wśród niekwestionowanych zalet spółki komandytowej możemy z pewnością wyróżnić:

 • jednokrotne opodatkowanie zysku spółki – na gruncie spółki komandytowej nie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem dochodów tak jak ma to miejsce na gruncie spółki z o.o. lub S.A. (najpierw spółka a następnie wspólnicy),
  1. nie powstaje zatem opodatkowanie dochodów spółki komandytowej na poziomie spółki (spółka komandytowa nie płaci CIT),
  2. dochód ten zostanie opodatkowany tylko i wyłącznie na poziomie wspólników spółki komandytowej,
  3. wspólnicy spółki komandytowej (będący osobami fizycznymi) mogą opodatkować dochody ze spółki stawką liniową w wysokości 19%,
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy – za zobowiązania spółki (zasadniczo do wysokości sumy komandytowej; w niektórych sytuacjach istnieje nawet możliwość całkowitego wyłączenia odpowiedzialności osobistej takich wspólników),
 • brak tzw. minimalnego kapitału zakładowego, to wspólnicy ustalają wysokość swoich wkładów w umowie spółki,
 • duża elastyczność w ustalaniu treści umowy spółki komandytowej, zwłaszcza w zakresie ustalenia procentowego udziału w zysku oraz udziału w stratach,
 • możliwość zróżnicowania i podziału ról wspólników – prawo do prowadzenia spraw posiadają komplementariusze. Zgodnie natomiast z KSH komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 • do spółki mogą przystępować tak osoby fizyczne jak i prawne – w związku z czym komplementariuszem może być ustanowiona inna osoba prawna (polska lub zagraniczna),
 • wspólnicy mogą zdecydować o wypłacie zaliczek na poczet zysku.

 

Jeśli masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Alicja Olszar

[1] T. Szczurowski, komentarz do art. 102 k.s.h. [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz Rok: 2019 Wydanie: 22, Legalis.

Przeczytaj także:

Sukcesja firm jednoosobowych – łatwy sposób na zabezpieczenie swojej firmy

Ostatnie wpisy
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytowąCzas na zmiany napis