Spółka komandytowa – zalety

 Kategoria: Aktualności, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spis treści
Spis treści [hide]

Spółka komandytowa w dalszym ciągu jest bardzo chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma współdziałania podmiotów o zróżnicowanym kapitale daje wiele korzyści na gruncie prawnym i podatkowym.  Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na wspólników obowiązku wpłaty i zapewnienia minimalnego kapitału zakładowego „na start”, tak jak ma to miejsce przy spółkach kapitałowych. Decyzja w zakresie wysokości wkładów poszczególnych wspólników należy do nich samych.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (tzw. komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (tzw. komandytariusza) jest ograniczona. Warto wskazać, że uznanie spółki komandytowej za spółkę osobową oznacza, iż spółka ta jest spółką handlową i ma ona podmiotowość prawną. Spółka komandytowa jest natomiast pozbawiona osobowości prawnej. W konsekwencji powyższego, do spółki komandytowej mają zastosowanie ogólne przepisy o spółkach osobowych (art. 8–101 k.s.h.)[1].

Największe zalety spółki komandytowej

Wśród niekwestionowanych zalet spółki komandytowej możemy z pewnością wyróżnić:

 • jednokrotne opodatkowanie zysku spółki – na gruncie spółki komandytowej nie mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem dochodów tak jak ma to miejsce na gruncie spółki z o.o. lub S.A. (najpierw spółka a następnie wspólnicy),
  1. nie powstaje zatem opodatkowanie dochodów spółki komandytowej na poziomie spółki (spółka komandytowa nie płaci CIT),
  2. dochód ten zostanie opodatkowany tylko i wyłącznie na poziomie wspólników spółki komandytowej,
  3. wspólnicy spółki komandytowej (będący osobami fizycznymi) mogą opodatkować dochody ze spółki stawką liniową w wysokości 19%,
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy – za zobowiązania spółki (zasadniczo do wysokości sumy komandytowej; w niektórych sytuacjach istnieje nawet możliwość całkowitego wyłączenia odpowiedzialności osobistej takich wspólników),
 • brak tzw. minimalnego kapitału zakładowego, to wspólnicy ustalają wysokość swoich wkładów w umowie spółki,
 • duża elastyczność w ustalaniu treści umowy spółki komandytowej, zwłaszcza w zakresie ustalenia procentowego udziału w zysku oraz udziału w stratach,
 • możliwość zróżnicowania i podziału ról wspólników – prawo do prowadzenia spraw posiadają komplementariusze. Zgodnie natomiast z KSH komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
 • do spółki mogą przystępować tak osoby fizyczne jak i prawne – w związku z czym komplementariuszem może być ustanowiona inna osoba prawna (polska lub zagraniczna),
 • wspólnicy mogą zdecydować o wypłacie zaliczek na poczet zysku.

 

Jeśli masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu.

 

Autor: Alicja Olszar

[1] T. Szczurowski, komentarz do art. 102 k.s.h. [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz Rok: 2019 Wydanie: 22, Legalis.

Przeczytaj także:

Sukcesja firm jednoosobowych – łatwy sposób na zabezpieczenie swojej firmy

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytowąCzas na zmiany napis