Znaki towarowe – rejestracja prawa ochronnego

W ramach dbałości o interesy naszych Klientów oferujemy pomoc w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy będący logo czy też hasłem przewodnim Państwa firm. Znaki towarowe graficzne, słowne i słowno-graficzne rejestrujemy w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w ramach procedury międzynarodowej (WIPO) a cały proces od złożenia wniosku po udzielenie ochrony prawnej prowadzony jest i nadzorowany przez naszych, wyspecjalizowanych w tej procedurze prawników. Na skutek dokonania odpowiednich rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy możecie uzyskać Państwo ochronę w wybranych przez siebie Państwie.Przed każdym złożeniem wniosku dokonujemy wstępnej kontroli zdolności ochronnej znaku towarowego, jak również pomagamy przyporządkować towary i usługi, które mają zostać objęte ochroną zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska).Oferujemy również pomoc w postępowaniach sprzeciwowych, w tym w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search