Znaki towarowe – rejestracja prawa ochronnego

W ramach dbałości o interesy naszych Klientów oferujemy pomoc w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy będący logo czy też hasłem przewodnim Państwa firm. Znaki towarowe graficzne, słowne i słowno-graficzne rejestrujemy w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w ramach procedury międzynarodowej (WIPO) a cały proces od złożenia wniosku po udzielenie ochrony prawnej prowadzony jest i nadzorowany przez naszych, wyspecjalizowanych w tej procedurze prawników. Na skutek dokonania odpowiednich rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy możecie uzyskać Państwo ochronę w wybranych przez siebie Państwie.Przed każdym złożeniem wniosku dokonujemy wstępnej kontroli zdolności ochronnej znaku towarowego, jak również pomagamy przyporządkować towary i usługi, które mają zostać objęte ochroną zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska).Oferujemy również pomoc w postępowaniach sprzeciwowych, w tym w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody.

Lawbox Firm na social media

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać