Znaki Towarowe

Zapewniając kompleksową obsługę naszym zagranicznym Klientom, jak również polskim przedsiębiorcom działającym poza granicami kraju oferujemy możliwość rejestracji znaków towarowych na arenie międzynarodowej począwszy od wybranych krajów Europy, całego terytorium Unii Europejskiej (EUIPO), Stanów Zjednoczonych Ameryki (WIPO) kończąc na procedurze międzynarodowej. Cały proces prowadzony jest i nadzorowany przez naszych wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników o obejmuje udzielenie ochrony prawnej na znaki towarowe graficzne, słowne i słowno-graficzne.

Dzięki rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy możecie uzyskać Państwo ochronę w wybranych przez siebie Państwie, a co za tym idzie logo czy nazwa Państwa firmy nie będzie mogła zostać skopiowana lub modyfikowana i wprowadzona do obrotu przez podmioty konkurencyjne. Przed każdym złożeniem wniosku dokonujemy wstępnej kontroli zdolności ochronnej znaku towarowego, jak również pomagamy przyporządkować towary i usługi, które mają zostać objęte ochroną zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska).

Zakres naszych usług obejmuje również pomoc w postępowaniach sprzeciwowych,
w tym w prowadzeniu negocjacji zmierzających do zawarcia ugody. Na życzenie klienta monitorujemy nowo zgłaszane wnioski, reagując tym samym na próby naruszenia prawa ochronnego do znaku przez inne podmioty.

Jeżeli interesuje Państwa założenie spółki również w innym kraju, zapraszamy do kontaktu.

Lawbox Firm na social media

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search