Klasyfikacja nicejska - Lawbox Firm

Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego

 Kategoria: ZNAKI TOWAROWE/PRAWO AUTORSKIE
Spis treści
Spis treści [hide]

Nasza kancelaria zarejestrowała już szereg znaków towarowych na całym świecie. Od lat wspieramy przedsiębiorców w sprawach dotyczących własności intelektualnej jak i przemysłowej. W niniejszym artykule skupimy się na temacie klasyfikacji nicejskiej, czyli klasyfikacji towarów i usług, zgodnie z którą rejestrowane są znaki na całym świecie.

Porozumienie nicejskie

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług zatwierdzona została dnia 15 czerwca 1957 r w trakcie Międzynarodowej Konferencji w Nicei. Kraje, które przystąpiły do Porozumienia Nicejskiego powinny rejestracji znaku towarowego stosować właśnie tę klasyfikację (jako system podstawowy lub pomocniczy), a co za tym idzie umieścić klasyfikację dotyczącą wybranych towarów lub usług na certyfikacje rejestracji oraz w oficjalnej publikacji. Pierwszej rewizji tekstu dokonano w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r, natomiast 13 maja 1977 r w Genewie dokonano drugiej rewizji.
Oprócz sygnatariuszy Porozumienia Nicejskiego, klasyfikacja jest używana również przez kraje Porozumienia Madryckiego, czyli w zakresie rejestracji międzynarodowej, a także kraje członkowskie: Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM), organizacja afrykańskie, jak również przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W praktyce klasyfikacja ta stosowana jest przez większość urzędów patentowych na świecie.

Jak wygląda wykaz towarów i usług w klasyfikacji?

Klasyfikacja dzieli się na 34 klasy towarowe oraz 11 klas usługowych uporządkowanych w sposób alfabetyczny. Towary i usługi dla celów rejestracji znaków wskazuje się w zależności od wyboru wnioskującego, co przypomina stosowanie w Polsce numeracji PKD. Wnioskodawca, aby prawidłowo zastrzec znak wskazuje towary i/lub usługi, które znak ten ma sygnować. Np. jeśli znak towarowy ma pojawić się na odzieży to wnioskodawca wskazuje ją zgodnie z wykazem towarów i usług. W tym miejscu warto wskazać, co podkreślamy często, że przy składaniu wniosku o rejestrację należy być realistą i zgłaszać znak dla towarów lub/i usług, w których znak ma być rzeczywiście wykorzystywany. W większości urzędów znak powinien być używany w okresie 5 lat po jego rejestracji. Brak dowodu używania znaku może prowadzić do jego wygaśnięcia w przypadku, gdy inny zainteresowany podmiot złoży o to wniosek.

Klasyfikacja a koszty zgłoszenia znaku towarowego

W przeważającej większości przypadków opłata urzędowa od wniosku uzależniona jest od liczby klas, w jakiej przygotowywane jest zgłoszenie, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Dotyczyć to może jedynie opłaty zgłoszeniowej (jak w przypadku Urzędu UE), jak również opłaty za pierwszy, 10 letni okres ochrony (jak np. w Polsce).

Klasyfikacja a podobieństwo znaków w procedurze rejestracji

Prawidłowe określenie towarów lub usług w zgłoszeniu ma również swój wydźwięk w kwestii podobieństwa znaków już zarejestrowanych. Dokonując uprzedniego poszukiwania podobnych znaków należy zwracać uwagę na znaki zarejestrowane dla tych samych towarów/usług lub podobnych. Jedynie w przypadku znaków towarowych powszechnie znanych możliwa jest ochrona nawet dla towarów czy usług, w których znak nie został zgłoszony. Pod tym względem zatem klasyfikacja jest kluczowa.

Korzystając z naszego wsparcia nie musisz martwić się o prawidłowe oznaczenie wykazu. Przygotowujemy go za Ciebie na podstawie przekazanych nam informacji. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną każdego zgłoszenia.

r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Znaki towarowe – rejestracja prawa ochronnego

Procedura krajowa

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami  Ostatnie wpisy
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

  rozwiazanie spolkiwyczerpanie prawa do znaku