Koszt rejestracji znaku towarowego - Lawbox Firm

Koszt rejestracji znaku towarowego

 In Aktualności

Posiadamy już bogate doświadczenie w zastrzeganiu znaków towarowych na całym świecie. Jednym z podstawowych pytań jakie zadają nasi klienci to przede wszystkim kwestia kosztów rejestracji. Każdy urząd patentowy pobiera opłaty od zgłoszenia według własnych zasad, a te różnią się nie tylko wysokością, ale również niekiedy regułami i ich pobierania. W tym artykule postanowiliśmy skupić zatem w jednym miejscu podstawowe informacje dotyczące opłat od zgłoszenia znaku towarowego dzieląc je na jurysdykcję polską, europejską i międzynarodową. Ile zatem kosztuje ochrona znaku towarowego, czyli zastrzeżenie nazwy lub logo naszej firmy?

Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Na pierwszy rzut wskazujemy jak sytuacja dotycząca kosztu zastrzeżenia znaku towarowego ma się w naszym kraju. Aktualnie za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie usługowej lub towarowego zapłacimy opłatę urzędową w kwocie 400 zł, z kolei za każdą kolejną klasę będziemy musieli dopłacić 120 zł. Kwoty te wskazują na opłaty od zgłoszenia w trybie online. Za wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy tylko w jednej klasie w trybie tradycyjnym (na formularzu) zapłacimy kwotę 450 zł. Urząd Patentowy RP rozdziela opłaty na dwa etapy, czyli wskazana wyżej opłata uiszczana od samego wniosku, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu ochrony, wnioskodawca jest zobligowany do zapłaty opłaty od pierwszego 10-letniego terminu ochrony w kwocie kolejnych 400 zł od każdej zgłoszonej klasy. Przykładowo rejestracja znaku towarowego w jednej wskazanej klasie towarowej/usługowej kosztować będzie łącznie 800 zł (zgłoszenie online). Jeśli z kolei wnioskodawca jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika to trzeba mieć dodatkowo na uwadze opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17 zł) oraz wynagrodzenie ustalone z pełnomocnikiem. Koszty rejestracji w Polsce w porównaniu z innymi urzędami krajowym uznać należy zatem za stosunkowo niewielkie.

Zastrzeżenie znaku towarowego wa UE

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w jednej klasie towarów i usług to koszt 850 EUR. Aby zarejestrować nazwę firmy czy logo w drugiej klasie towarowej/usługowej należy zapłacić dodatkowe 50 EUR, a każda kolejna klasa to dodatkowe 150 EUR. Wysokość opłat za udzielenie prawa ochronnego podobnie jak w Polsce jest wyższa w przypadku złożenia podania w tradycyjnej, pisemnej formie (1000 EUR). Co jednak ważne, opłata ta wyczerpuje już pierwszy 10-letni okres ochrony znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej. Wnioskodawca zatem, w odróżnieniu od polskiego urzędu, nie jest zatem zmuszony dokonywać kolejnej opłaty po rejestracji swojego znaku towarowego. Koszt rejestracji znaku towarowego w UE nie jest mały, aczkolwiek mając na uwadze tak szeroki zakres ochrony należy go i tak uznać za zachęcający, stąd ta procedura cieszy się bardzo dużą popularnością. Jak pisaliśmy już wielokrotnie na łamach naszego bloga rejestracja unijna znaku towarowego jest szczególnie polecana zarówno małym jak i dużym przedsiębiorcom, gdyż znak towarowy nie musi być używany na terytorium całej Unii Europejskiej, a jedynie na konkretnym jej rynku. Reguły używania znaku towarowego są zatem bardzo sprzyjające.

Rejestracja międzynarodowa znaku towarowego

Jak zarejestrować znaku towarowy na arenie międzynarodowej? Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego jest nieco bardziej skomplikowana również jeśli chodzi o opłaty z tego tytułu. Musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności znak towarowy powinien już posiadać ochronę w jednym z państw konwencji bądź UE, aby został zgłoszony do WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Wniosek o międzynarodową rejestrację znaku towarowego jest bowiem zgłaszany za pośrednictwem urzędu, w którym został już zarejestrowany i ten urząd również pobiera opłaty. I tak np. Urząd Patentowy RP za swoje pośrednictwo pobiera opłatę w wysokości 600 zł, a EUIPO z kolei 300 EUR. Następnie wnioskodawca powinien wybrać kraje, do których wniosek ma trafić. Każdy kraj bowiem pobiera własną opłatę. Tutaj bardzo przydatny okazuje się specjalne stworzony i ogólnie dostępny kalkulator opłat, który znajdziesz pod tym adresem WIPO Madrid Fee Calculator. Koszt zastrzeżenia znaku towarowego w procedurze międzynarodowej niestety nie jest niski, a opłaty pobierane są we frankach szwajcarskich. Procedura ta pozwala jednak za pośrednictwem jednego wniosku złożyć podanie o udzielenie ochrony w wielu krajach. Pamiętać jednak należy, że w przypadku sprzeciwów czy innej korespondencji z urzędem może okazać się, że potrzebna będzie pomoc lokalnego prawnika. Taką procedurę polecamy szczególnie dużym firmom z wypromowanym już oznaczeniem i planowaną ekspansją swoich produktów lub usług na zagraniczne rynki.

Koszt rejestracji a wynagrodzenie kancelarii

Oprócz wskazanych wyżej kosztów urzędowych należy pamiętać również o wynagrodzeniu profesjonalnego pełnomocnika, jeśli na takiego się zdecydujemy. W Polsce osobami upoważnionymi do składania wniosków w imieniu wnioskodawcy są rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci, a wynagrodzenie uzależnione jest najczęściej od wybranej jurysdykcji, czy ilości wybranych klas towarowych lub usługowych. Współpraca z prawnikiem jest ważna i nieoceniona, szczególnie na etapie sprawdzenia znaków podobnych oraz samej korespondencji z wybranym urzędem i pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy związanych z ewentualnym postępowaniem sprzeciwowym.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie na co dzień pomagamy przedsiębiorcom w zastrzeżeniu znaków towarowych w Polsce oraz poza jej granicami. Pozwól, abyśmy zajęli się również Twoim znakiem towarowym.

Stan prawny: 28.02.2022 r.

r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Ochrona i rejestracja znaku towarowego w UE

Symbol TM, SM a znaczek ® i © , czyli o symbolach znaków towarowych

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

podział majątku spółkiPrzekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną