Ochrona i rejestracja znaku towarowego w UE

 Kategoria: ZNAKI TOWAROWE/PRAWO AUTORSKIE
Spis treści
Spis treści [hide]

W zastrzeganiu znaków towarowych w Polsce jak i za granicą posiadamy już duże doświadczenie. Najczęściej nasi klienci pytają o ochronę znaku w Urzędzie Patentowym RP, ale często pada też pytanie o zgłoszenie unijne znaku towarowego. Unijny znak towarowy może być dla wielu przedsiębiorców najlepszym wyborem, a naszym zadaniem jest fachowa pomoc przy podjęciu decyzji i zgłoszeniu znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W dzisiejszym artykule skupimy się zatem na unijnej ochronie znaku towarowego, procedurze rejestracji i najważniejszych aspektach dotyczących zastrzegania swojego znaku towarowego na terenie wspólnoty.

OCHRONA I REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Za każdym razem, kiedy trafia do nas klient zainteresowany zastrzeżeniem znaku towarowego pojawia się pytanie jaką jurysdykcję wybrać i najczęściej rozpatrywana jest dla znaku towarowego krajowa rejestracja bądź unijna. Aby dokonać właściwego wyboru należy mieć na uwadze kilka czynników. Jak zapewne się domyślacie w przypadku zarejestrowania znaku towarowego w UE dla wybranych towarów i usług, zakres ochrony znaku rozciąga się na wszystkie kraje Unii Europejskiej (również przyszłe). Jest to z pewnością atrakcyjna opcja, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy oferują swoje towary i usługi w więcej niż jednym kraju wspólnoty. Czy jednak musimy je oferować we wszystkich państwach? Odpowiedź brzmi nie, gdyż definicja obszaru używania znaku jest w przypadku EUIPO dość elastyczna. Ważne, aby znak towarowy był używany na jednym wspólnotowym rynku, co może oznaczać, że może być używany nawet tylko w jednym z krajów UE. Oczywiście, jak w przypadku każdego znaku towarowego chroni on oznaczenie w ramach tych samych bądź podobnych klas towarów i usług zgłoszonych we wniosku o rejestrację. Co ważne, EUIPO posługuje się klasyfikacją nicejską, podobnie jak ma to miejsce w przypadku polskiej jurysdykcji.

Należy mieć jednak na uwadze, że większa ochrona idzie w parze z większym ryzykiem złożenia sprzeciwu przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, który jest identyczny lub podobny do naszego znaku towarowego i zarejestrowany jest w tych samych lub podobnych klasach. EUIPO nie odmawia rejestracji w przypadku wystąpienia podobnych znaków towarowych, o ile nie zostanie zgłoszony sprzeciw właściciela takiego znaku. Rejestracja unijnego znaku towarowego charakteryzuje się tym, że jeśli chociażby w jednym państwie członkowskim zarejestrowany jest podobny znak do naszego, to w przypadku złożenia sprzeciwu będzie to niestety stanowiło przesłankę odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.. Bardzo ważne jest zatem dokładne przeanalizowanie rejestrów w celu oszacowania potencjalnego ryzyka wniesienia sprzeciwu do rejestracji, a co za tym idzie odmowy udzielenia prawa na znak towarowy.

Podobnie jak w większości urzędów brana jest pod uwagę najważniejsza przesłanka bezwzględna udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, a mianowicie zdolność odróżniająca znaku towarowego, czyli przede wszystkim kwestia, czy znak towarowy w ogóle nadaje się do zastrzeżenia. O znakach towarowych opisowych, czyli nie posiadających zdolności odróżniającej pisaliśmy szczegółowo we wpisie: Rodzaje znaków towarowych na przykładach.

PROCEDURA, KOSZT REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO UE

Aby zastrzec znak towarowy na terenie całej Unii Europejskiej należy w pierwszej kolejności przeanalizować rejestr znaków towarowych pod kątem podobieństwa znaków towarowych już zarejestrowanych na terenie całej UE lub chociażby w jednym z jej państwa członkowskich.

Następnie składany jest wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego oraz wpłacana jest opłata od wniosku. EUIPO pobiera jedną opłatę od zgłoszenia znaku towarowego obejmującą zatem opłatę za zgłoszenie znaku towarowego jak i opłatę za 10-letnią ochronę. Opłata podstawowa za zgłoszenie w jednej klasie wynosi 850 EUR. Opłata za drugą klasę towarów i usług wynosi 50 EUR, natomiast opłata za trzy lub większą liczbę klas wynosi 150 EUR za każdą klasę. Znak towarowy Unii Europejskiej jest zatem bardziej kosztowny niż zastrzeżenie krajowego znaku towarowego, ale mając na uwadze, że obejmuje ona wszystkie kraje wspólnoty to należy uznać, że opłata ta i tak nie jest wysoka.

Składając wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego online mamy możliwość rozpatrzenia naszego wniosku w ramach procedury Fast Track, czyli w szybszej niż standardowa procedura. Z tego względu nasza kancelaria prawna składa wnioski tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Wnioski składane na piśmie oprócz wydłużonego czasu rozpatrywania podlegają również wyższej opłacie urzędowej niż wskazane wyżej. Fast Track pozwala na zarejestrowanie znaku towarowego w czasie krótszym co najmniej o połowę. Średnio przy tego typu wnioskach, znak towarowy może zostać zarejestrowany już po ok. 4 miesiącach od daty zgłoszenia.

Unijny znak towarowy czy rejestracja w Polsce?

Zastrzeżenie znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej to z pewnością atrakcyjna opcja, którą często wybierają nasi klienci. Chociaż konkurencja jest większa, to przy odpowiednim doborze znaku towarowego już na etapie jego tworzenia (o czym pisaliśmy w artykule: Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego w pigułce ) można bardzo zmniejszyć a nawet zniwelować ryzyko związane ze złożeniem sprzeciwu. Finalnie zyskujemy ochroną we wszystkich krajach UE płacąc opłatę zaledwie kilka razy wyższą niż przy rejestracji krajowej, co przy tej ilości państw jest bardzo opłacalne. Posiadając znak towarowy zastrzeżony na terytorium UE przedsiębiorstwo jest bardziej prestiżowe i zauważalne, a jego wycena rośnie.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terytorium wspólnoty może okazać się również bardzie opłacalne i zgłoszenie tylko w jednym lub w kilku krajach. Wiele jurysdykcji różni się pod względem przesłanek względnych i bezwzględnych rejestracji. I tak jak EUIPO nie bierze pod uwagę podobieństwa wcześniej zgłoszonych znaków, o ile właściciel znaku towarowego nie wniesie sprzeciwu, tak np. Finlandia czy Portugalia automatycznie sprawdzają podobieństwo i mogą odmówić rejestracji już na tym etapie. Poza tym w niektórych krajach istnieje wymóg reprezentacji przez lokalnego prawnika, gdzie w UE taki wymóg nie istnieje, a wnioskodawca może być reprezentowany przez prawnika z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Korespondencja również prowadzona jest w wybranym języku, w tym w języku polskim, ponieważ unijny organ jest przystosowany do wszystkich państw członkowskich.

Jeśli zastanawiasz się, która jurysdykcji wybrać to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

założenie spółki jawnejfundacja założenie