Rejestracja znaku towarowego - dlaczego to takie ważne? - Lawbox Firm

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego to takie ważne?

 In Aktualności

Logo, marka, znak towarowy- jakkolwiek nie nazwałbyś grafiki czy nazwy charakteryzującej Twoje przedsiębiorstwo bądź oferowany produkt nie zapomnij
o zastrzeżeniu prawa do jego ochrony. Dlaczego? O zaletach i skutkach rejestracji (a także jej braku) przeczytasz poniżej.

W poprzednim artykule dot. materii związanej z rejestracją znaków towarowych https://lawboxfirm.com/o-znakach-towarowych-slow-kilka-o-co-poszlo-z-tym-big-maciem/ tłumaczyliśmy przede wszystkim czym jest znak towarowy, jak go odróżniać oraz wskazywaliśmy podstawy rejestracji jakimi są m.in. dobór klasyfikacji nicejskiej czy charakteru znaku. W tym wpisie skupimy się na samej rejestracji znaku towarowego oraz tym jak się do niej przygotować.
Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca najpierw tworzy nazwę czy logo dla swojego przedsiębiorstwa lub produktu i od razu zaczyna je używać np. przez oznaczenie wytworzonych produktów. Następnie firma zaczyna się rozwijać, a produkt wprowadzany jest na rynek. Najczęściej dopiero po osiągnięciu sukcesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o zastrzeżeniu ochrony dla swojej marki. Niekiedy taka myśl pojawia się dopiero, kiedy inny przedsiębiorca próbuje skopiować logo bądź gorzej- kiedy listonosz doręcza wezwanie do zaniechania naruszeń i wypłaty odszkodowania dla innego przedsiębiorcy, którego logo jest łudząco podobne i zostało wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP.

W najgorszej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zaprzestanie używania logo, zakończenie produkcji i wypłata odszkodowania. A co z partią towaru już wyprodukowanego? Jedno niedopatrzenie może więc powodować potężne straty dla Twojego przedsiębiorstwa.

Wstępna weryfikacja znaku towarowego

Zanim zatem podejmiesz decyzję co do wyglądu czy samej nazwy swojego logo powinieneś zorientować się czy podobny znak towarowy nie jest już zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO lub WIPO (jeśli zamierzasz prowadzić działalność również poza granicami kraju). Mając na uwadze duże doświadczenie w rejestracji znaków towarowych jest to zawsze pierwsza czynność jakiej dokonujemy dla naszych Klientów. W przypadku bowiem złożenia wniosku o rejestrację znaku podobnego do już zarejestrowanego narażamy się na niepotrzebne ryzyko, że właściciel znaku podobnego złoży sprzeciw do naszej rejestracji. W najgorszym wypadku zgłoszenie zostanie odrzucone, a opłatą od wniosku przepadnie, dlatego wstępna weryfikacja logo to podstawa.

Złożenie wniosku

Jeśli weryfikacja znaku towarowego przebiegnie pomyślnie to kolejnym etapem jest złożenie wniosku do właściwego urzędu patentowego. Jak wskazaliśmy powyżej, właściwość urzędu zależy od potrzebnej ochrony na danym terytorium. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność wyłącznie na terytorium Polski to wystarczający będzie wniosek złożony do Urzędu Patentowego RP. Jeśli działalność prowadzona będzie poza granicami Polski. to prawidłowa może okazać się rejestracja w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) bądź następnie w WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). O ile wniosek do EUIPO może zostać złożony jako pierwszy wniosek o udzielenie ochrony (w tym przypadku ochrona udzielana jest na wszystkie kraje Unii Europejskiej), o tyle dla rejestracji międzynarodowej znak powinien zostać uprzednio zarejestrowany w innym urzędzie (np. w Polsce lub od razu w UE). Opłata od złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP to 450 zł (w tym zaliczona jest pierwsza klasa wg. Klasyfikacji nicejskiej, każda kolejna + 120 zł). W urzędzie EUIPO opłata od wniosku to 850 EUR (pierwsza klasa, a każda kolejna + 50 EUR). Opłaty przed urzędem WIPO uzależnione są od zakresu jurysdykcji, w jakiej chcesz dokonać rejestracji i obliczane są we frankach szwajcarskich (CHF).

Sprzeciw

Jeśli pomimo pozytywnej weryfikacji znaku towarowego, zostanie złożony sprzeciw wobec Twojego znaku jako podstawę podając podobieństwo do znaku już zarejestrowanego, to warto w tym temacie również zwrócić się do prawnika, który dokonywał zgłoszenia znaku, w celu weryfikacji zgłoszonych zarzutów i przygotowania odpowiedzi na sprzeciw. Pamiętaj, że podobieństwo znaków towarowych, to często kwestia ocena i nie zawsze ktoś, kto złożył sprzeciw ma rację.
Przy ocenie podobieństwa znaków graficznych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

  • zakres ochrony- czy znaki są zarejestrowane w tych samych klasach wg. Klasyfikacji nicejskiej.
  • formę znaku- czy znaki są słowne, graficzne czy słowno-graficzne,
  •  krąg odbiorców- czy jest ten sam czy się różni,
  • porównanie czy w wyniku podobieństwa użytych słów lub liter znaki są postrzegane jako podobne (w przypadku znaków słownych i słowno-graficznych),
  • porównanie obu grafik, kolorystyki, rozmieszczenia elementów znaku- przy znakach graficznych.

Rejestracja znaku towarowego

Co daje nam prawo ochronne do znaku towarowego? Przede wszystkim mamy pewność, że nikt nie podważy prawa do naszego znaku, a także sami mamy prawo do występowania przeciwko podmiotowi, który skopiował bądź zaczął używać znaku podobnego dla tych samych produktów i usług. Rejestracja znaku towarowego to zatem przede wszystkim uniknięcie niepotrzebnych strat i szkód dla przedsiębiorstwa.
Samo prawo ochronne do znaku towarowego stanowi również prawo majątkowe przedsiębiorstwa i może być zbywane, obciążane czy franczyzowane podobnie jak inne składniki majątku. Z biegiem lat i rozwoju firmy znak towarowy najczęściej zyskuje na wartości, a niekiedy stanowi nawet najcenniejszy element przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że naszym wpisem zachęciliśmy Cię do poszukiwania ochrony dla znaku towarowego Twojej firmy czy oferowanego produktu.

Zainteresowany rejestracją znaku towarowego? Skontaktuj się z nami

Autor: Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Znaki towarowe – rejestracja prawa ochronnego

Zakaz konkurencji w stosunku pracy oraz umowach cywilnoprawnych

Spółka w Wielkiej Brytanii

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

spółka w uksuma komandytowa