Słowny znak towarowy

 Kategoria: ZNAKI TOWAROWE/PRAWO AUTORSKIE
Spis treści
Spis treści [hide]

Dostajemy coraz więcej zapytań o możliwość rejestracji nazwy firmy i logo. Z treści wiadomości zatem wynika, że większość z zainteresowanych zdaje sobie sprawę, że nazwa ich przedsiębiorstwa a logo to dwa różne znaki towarowe, niemniej zdarzają się zapytania, kiedy ta różnica jest rozmyta i niekiedy musimy tłumaczyć, że w takim wypadku będziemy musieli dokonać dwóch zgłoszeń bądź wybrać między zastrzeżeniem nazwy czy logo firmy, jeśli nie mogą pozwolić sobie na oba zgłoszenia. Czym jest zatem znak towarowy słowny i jaki znak lepiej zarejestrować?

Co to jest znak towarowy słowny, rodzaje znaków towarowych

Najprościej rzecz ujmując, słowny znak towarowy to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od drugiego i zawierające dany wyraz, ciąg liter bądź ciąg wyrazów składający się na oznaczenie. Ochronie podlega bowiem warstwa słowna. Nie musi być to oczywiście tylko nazwa przedsiębiorstwa, ale np. nazwa konkretnego produktu. Często w praktyce podkreśla się, że najpełniejszą ochronę posiadamy w sytuacji uzyskania prawa ochronnego na znak słowny i rejestracji znaku słowno-graficznego (bądź graficznego). Znak słowny bowiem chroni jedynie warstwę słowną, a słowno-graficzny warstwę słowną w określonej grafice. Z kolei znak graficzny skupia się tylko na grafice, ponieważ nie posiada warstwy słownej. Logo firmy to zatem najczęściej znak słowno-graficzny lub graficzny.

Zastrzeżenie znaku towarowego, opisowość i potoczność

Szczególną uwagę zwracamy naszym klientom przy zastrzeżeniu znaku towarowego słownego. Co do zasady znaki te są najtrudniejsze do zarejestrowania, bowiem nie posiadając odróżniającej grafiki, same w sobie muszą posiadać element fantazyjny oraz nie być opisowe. Opisowość polega na tym, że sam znak wskazuje już na cechy towaru lub usług, jakie znak towarowy ma sygnować. Np. nie zarejestrujemy znaku „lek na cukrzycę” czy „procukrzyca” ponieważ już sam znak sygnalizuje cechy produktu. Jest to bardzo ważna przesłanka, ponieważ Urząd Patentowy RP nie rejestruje tych, które mają charakter opisowy. Niekiedy nasi klienci z tego względu decydują się na zgłoszenie zamiast znaku słownego znaku słowno-graficznego, ale tutaj również zalecamy ostrożność. Jeśli warstwa słowna będzie kluczowa a element graficzny minimalny i nie posiadający charakteru odróżniającego to urząd i tak może odmówić rejestracji znaku towarowego z uwagi na jego opisowość. Kwestia, że zgłosiliśmy go jako znak towarowy słowno-graficzny z określoną formą graficzną nie będzie miała tutaj żadnego znaczenia.

Urząd odmawia udzielenia ochrony na znaki towarowe również, kiedy składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 z ind. 1 Prawa własności przemysłowej). Aby zatem zastrzec znak słowny przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami stawianymi przez prawo.

Znak słowny a logo firmy, kto wygra spór o ochronę

W kwestii naruszenia  słownych znaków należy wskazać, że  co do zasady mają one najlepszą ochronę i mogą być podawane jako podstawa sprzeciwu czy wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego, jeśli warstwa słowna znaku naszego konkurenta jest identyczna lub podobna (nawet jeśli jest to znak słowno-graficzny). W takim wypadku urząd bada podobieństwo, wielkość warstwy słownej w znaku konkurenta czy jej ułożenie wyrazu w całym znaku towarowym. Jeśli porównując je konsumenci mogą pomylić oba znaki, nawet przy założeniu, że drugi z nich posługuje się grafiką, to posiadając ochronę słownego znaku jesteśmy w stanie wygrać przed urzędem. Co ciekawe, znaki towarowe mogą być również podobne do siebie z uwagi na podobieństwo fonetyczne. To samo wyrażenie, nawet napisane w inny sposób może być do siebie podobne, jeśli czytając je uzyskujemy ten sam zwrot. 

Zarejestrowanie znaku a używanie znaku i jego elementów słownych

Warto również skupić się na kwestii użycia znaku słownego. Jeśli po 5 latach od rejestracji znaku towarowego nie będziemy go używali lub używali sprzecznie z jego przedstawieniem w rejestrze znaków towarowych, to nie pozwoli nam to na skuteczną ochronę naszych praw. O tym, że znaku towarowego należy używać wspominaliśmy wielokrotnie na łamach naszego bloga. Kwestia z kolei używania znaku słownego jest nieco bardziej rozbudowana. Jeśli bowiem dołączymy do niego grafikę i stworzymy do niego logotyp to należy pamiętać, żeby znak nie utracił swojego charakteru. Np. jeśli nasz znak towarowy słowny to dwa wyrazy, to prawo nie pozwala na takie używanie znaku towarowego, które zupełnie wykluczałoby jeden z elementów słownych lub spychało go na margines. Wtedy mamy do czynienia z innym znakiem towarowym, a co za tym idzie nie będziemy mogli udowodnić używania naszego znaku w sporze z innym przedsiębiorcą.

Mamy nadzieję, że w tym artykule znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania. Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem doradzamy naszym klientom czy rejestrować znak słowny czy słowno-graficzny wskazując zalety i wady obu rozwiązań, sprawdzamy możliwość rejestracji i podobieństwo. W przypadku chęci nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: office@lawboxfirm.com.

 

                                                                                                          r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego to takie ważne?

Rejestracja czarno-białego znaku towarowego

Utwór w prawie autorskim

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

zalozenie spolki z o.o.subsydiarna odpowiedzialność członka zarządu