Rejestracja znaku towarowego w Polsce czy w Unii Europejskiej?- Lawbox Firm

GDZIE ZASTRZEC ZNAK TOWAROWY? REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE A OCHRONA OZNACZEŃ W UE

 In Aktualności

Jako kancelaria niemal codziennie odbieramy telefony lub wiadomości z prośbą o pomoc w rejestracji znaków towarowych. Zdarza się, że Klienci nie wiedzą, że mogą zarejestrować swój znak towarowy od razu na terenie całej Unii Europejskiej, albo pytają, co jest dla nich bardziej opłacalne- rejestracja krajowa czy unijna znaku? Postaramy się dzisiaj skupić na rozwianiu wątpliwości w tym temacie. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje, które pozwolą Wam poznać podstawowe różnice dotyczące obu procedur zgłoszeniowych. Czy zatem zgłosić swoje logo lub nazwę firmy w Polsce, a może pokusić się o zgłoszenie wspólnotowe swojej marki?

Terytorium używania znaku towarowego, czyli gdzie możemy zastrzec znak towarowy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który oferuje swoje usługi poza granicami Polski, w tym innych krajach Unii Europejskiej to odpowiedź jest bardzo prosta. Z reguły doradzamy, aby zastanowić się nad uzyskaniem prawa ochronnego na znaku towarowy na terenie całej Unii Europejskiej. Nie musisz oferować swoich usług oraz produktów i używać znaku towarowego w każdym kraju UE, wystarczy że robisz to na określonym rynku (i tak, może być to rynek polski). Jeśli z kolei świadczysz usługi lub oferujesz produkty tylko w Polsce, to również masz możliwość ubiegania się o rejestrację w UE, pytanie tylko czy tego potrzebujesz.

Zastanawiasz się nad rejestracją? Poznaj naszą ofertę!

Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce i Unii Europejskiej

Zacznijmy od kosztów dot. zgłoszenia znaku towarowego, bo jest to pierwsze pytanie jakie pada ze strony zainteresowanych zastrzeżeniem znaku towarowego. Aby zarejestrować znak towarowy w Polsce musisz liczyć się z następującymi opłatami za udzielenie ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP:

 • 400 zł od zgłoszenia znaku w jednej klasie towarowej lub usługowej (450 zł jeśli wniosek jest składany w sposób tradycyjny tj. na piśmie),
 • 120 zł za każdą kolejną zgłoszoną klasę towarową/usługową,
 • 400 zł za każdą klasę podaną w zgłoszeniu (opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony, płatna po wydaniu pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy RP).
 • 90 zł za publikację znaku towarowego w biuletynie Urzędu.

Jak widać opłaty zgłoszeniowe uzależnione są od ilości zgłaszanych klas, czyli jeśli znak towarowy ma być chroniony np. tylko dla produktów farmaceutycznych to zgłoszenie będzie obejmowało jedną klasę określającą te towary. Jeśli jednak produkujesz więcej rzeczy i towarów, które opatrujesz tym znakiem lub świadczysz inne usługi, to zgłoszenie powinno obejmować więcej klas. W polskim Urzędzie Patentowym opłaty rejestrowe są stosunkowo niewielkie i rozbite na dwa okresy (pierwsza część płatna od razu przy zgłoszeniu i druga część tylko w przypadku wydania pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy, co kończy całą procedurą rejestracji znaku). Jeśli zatem finalnie Twój znak towarowy nie uzyska ochrony prawnej to jedynymi opłatami jest opłata zgłoszeniowa.

W przypadku unijnego znaku towarowego wszystkie opłaty (również za pierwszy 10-letni okres używania znaku towarowego i jego ochrony) płacimy od razu przy jego zgłoszeniu. Od razu wyjaśniam, że EUIPO nie zwraca żądnej części opłaty w przypadku wydania decyzji odmownej co do znaku. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie to 850 EUR (w przypadku zgłoszenia online), następnie +50 EUR za drugą klasę, a za każdą kolejną (od 3 wzwyż) to dodatkowe + 150 EUR. Czy to dużo? I tak, i nie. Dużo, jeśli zestawimy to ze stawkami w polskim Urzędzie Patentowym. Niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę terytorium, na którym pragniemy zastrzec swój znak towarowy. W tym momencie mamy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przy wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy w jednej klasie 10-letnia ochrona w jednym kraju kosztuje nas zatem ok. 31,50 EUR. To o wiele mniej niż koszt rejestracji w Polsce. Co więcej, rejestracja wspólnotowa obejmuje również kraje, które w przyszłości wstąpią do UE oraz również te, które z niej wystąpią. Kiedy Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie kręgów UE oznaczenia zarejestrowane do czasu opuszczenia Unii przez ten kraj pozostały w mocy. Matematyka zatem wskazuje, że rejestracja unijna znaku towarowego jest dużo bardziej opłacalna z perspektywy właściciela znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku towarowego, czyli gdzie łatwiej zarejestrować znak towarowy

Procedura zgłoszenia w UE jest z naszego doświadczenia dużo szybsza niż rejestracja krajowa w RP. System EUIPO jest dużo bardziej intuicyjny, a dzięki zgłoszeniu w trybie Fast Track jesteśmy w stanie uzyskać świadectwo ochronne w zaledwie kilka miesięcy. Oba zgłoszenia mogą zostać wysłane do urzędów drogą tradycyjną jak i online. Oba urzędy wskazują na podobne rozróżnienie znaków towarowych. Znak towarowy może zostać oznaczony jako znak słowny, znak słowno-graficzny i graficzny, ale również jako np. znak przestrzenny. W przypadku EUIPO znaki słowno-graficzne podawane są w zgłoszeniu jako znak graficzny z elementami słownymi, a w rejestrze widnieją jako znaki graficzne.

Ocena podobieństwa znaków towarowych i zakres ochrony znaku towarowego

W przypadku rejestracji unijnej przy ocenie podobieństwa znaku towarowego do innych znaków już zarejestrowanych musimy wziąć pod uwagę oczywiście większą ilość państw, czyli oprócz zgłoszeń unijnych również zgłoszenia krajowe innych państw członkowskich. Przy rejestracji krajowej bierzemy pod uwagę zarejestrowane i zgłoszone już znaki towarowe na rynku polskim, ale również unijnym. W praktyce konkurencja przy ocenie podobieństwa jest zatem często na takim podobnym poziomie w przypadku obu typów zgłoszeń, bo wiele zgłoszeń obejmuje całą UE, w tym Polskę. Co za tym idzie, jeśli ktoś naruszy nasze prawo do znaku towarowego np. tylko we Włoszech, ale znak zarejestrowaliśmy w EUIPO, to mamy prawo zakazać naruszania prawa do znaku towarowego również w tym kraju. Nasze prawo własności przemysłowej i ochrona znaku towarowego jest w przypadku zgłoszeń wspólnotowych wyraźnie rozszerzona.

Językiem zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej może być język polski, a drugi język wybieramy spośród kilku wiodących języków europejskich jak język angielski czy niemiecki. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot trzeci, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza RP, postępowanie sprzeciwowe rozpatrywane jest w drugim wybranym języku. W przypadku polskiej rejestracji całość postępowania podlega językowi polskiemu.

Z przyczyn podanych wyżej często rekomendujemy swoim Klientom rejestrację wspólnotową, o ile pozwalają im na to środki. W naszej ocenie wspólnotowy znak towarowy jest dużo bardziej opłacalny, a przede wszystkim ma o wiele większą ochronę niż znak towarowy zarejestrowany jedynie w Polsce. Co więcej, w przypadku wyceny przedsiębiorstwa czy jego sprzedaży wspólnotowy znak towarowy posiada o wiele większą wartość niż krajowy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą kancelarią, zachęcamy do kontaktu.

r.pr. Ewelina Jasion

Zastanawiasz się nad rejestracją? Poznaj naszą ofertę!

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Prosta spółka akcyjna (PSA) – wady i zalety

Znaki towarowe – rejestracja prawa ochronnego

Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego


  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  Świadczenia niepieniężneWZA - LawBox Firm