Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o. - Lawbox Firm

 In SPÓŁKA Z O.O.


2)rachunekzyskówistrat;
3)informacjędodatkową,obejmującąwprowadzeniedosprawozdaniaorazdodatkoweinformacjeiobjaśnienia.


2)powzięcieuchwałyopodzialezyskualbopokryciustraty,
3)udzielenieczłonkomorganówspółkiabsolutoriumzwykonaniaprzeznichobowiązków.


  Maszdodatkowepytania?Skontaktujsięznami  Recent Posts
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search

  likwidacja spolki w s24rozwiazanie spolki