Weryfikacja i badanie znaku towarowego przed rejestracją

 Kategoria: ZNAKI TOWAROWE/PRAWO AUTORSKIE
Spis treści
Spis treści [hide]

Logo, marka, znak towarowy- jakkolwiek nie nazwałbyś grafiki czy nazwy charakteryzującej Twoje przedsiębiorstwo bądź oferowany produkt nie zapomnij o zastrzeżeniu prawa do jego ochrony. Dlaczego? O zaletach i skutkach zgłoszenia znaku towarowego (a także jego braku), a przede wszystkim konieczności uprzedniej weryfikacji znaku towarowego przeczytasz poniżej.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO, JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

W poprzednim artykule dot. materii związanej z zastrzeżeniem znaków towarowych https://lawboxfirm.com/o-znakach-towarowych-slow-kilka-o-co-poszlo-z-tym-big-maciem/ tłumaczyliśmy przede wszystkim czym jest znak towarowy, jak go odróżniać oraz wskazywaliśmy podstawy rejestracji jakimi są m.in. dobór klasyfikacji nicejskiej czy charakteru znaku. W tym wpisie skupimy się na samej rejestracji  oraz tym jak się do niej przygotować i dlaczego badanie Twojego znaku towarowego warto zlecić doświadczonemu prawnikowi.

DLACZEGO WERYFIKACJA ZNAKU TOWAROWEGO JEST WAŻNA DLA WŁAŚCICIELA ZNAKU?

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca najpierw tworzy nazwę firmy czy logo dla swojego przedsiębiorstwa lub produktu i od razu zaczyna je używać np. przez oznaczenie wytworzonych produktów nie sprawdzając czy na rynku są już identyczne oznaczenia. Następnie firma zaczyna się rozwijać, a produkt wprowadzany jest na rynek. Najczęściej dopiero po osiągnięciu sukcesu, przedsiębiorca zaczyna myśleć o zastrzeżeniu ochrony dla swojej marki. Niekiedy taka myśl pojawia się dopiero, kiedy inny przedsiębiorca próbuje skopiować logo bądź gorzej- kiedy listonosz doręcza wezwanie do zaniechania naruszeń i wypłaty odszkodowania dla innego przedsiębiorcy, którego wcześniejsze logo jest łudząco podobne i zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP.

W najgorszej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zaprzestanie używania logo, zakończenie produkcji i wypłata odszkodowania. A co z partią towaru już wyprodukowanego? Jedno niedopatrzenie może więc powodować potężne straty dla Twojego przedsiębiorstwa.

CO TO JEST WSTĘPNA WERYFIKACJA ZNAKU TOWAROWEGO, CZYLI BADANIE ZDOLNOŚCI REJESTROWEJ ZNAKU TOWAROWEGO

Zanim zatem podejmiesz decyzję co do wyglądu czy samej nazwy swojego logo powinieneś zorientować się czy podobny wcześniejszy znak towarowy nie jest już zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO lub WIPO (jeśli zamierzasz prowadzić działalność również poza granicami kraju). Mając na uwadze duże doświadczenie w rejestracji znaków towarowych jest to zawsze pierwsza czynność jakiej dokonujemy dla naszych Klientów. W przypadku bowiem złożenia wniosku o rejestrację znaku podobnego do już zarejestrowanego narażamy się na niepotrzebne ryzyko, że właściciel znaku podobnego złoży sprzeciw do naszej rejestracji. W najgorszym wypadku zgłoszenie zostanie odrzucone, a opłatą od wniosku przepadnie, dlatego wstępne badanie logo to podstawa.

JAKIE SĄ KRYTERIA WERYFIKACJI ZNAKU TOWAROWEGO?

Znaki towarowe porównuje się pod względem podobieństwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego. Musimy wziąć pod uwagę również klasy klasyfikacji nicejskiej w jakiej zarejestrowane są dotychczasowe znaki. Co do zasady podobne znaki mogą występować w obrocie o ile chronione są dla zupełnie innych klasów towarów i usług.

CZY ISTNIEJĄ NARZĘDZIA ONLINE DO WERYFIKACJI ZNAKU?

Właściciel znaku, jeśli nie korzysta z usług doświadczonego prawnika czy rzecznika patentowego, może skorzystać z dostępnych wyszukiwarek znaków towarowych, w których znajdzie informacje dotyczące dokonywanych zgłoszeń. Największą popularnością cieszy się wyszukiwarka i baza TMView. Swoim zasięgiem terytorialnym nie obejmuje jednak wszystkich krajów, stąd niekiedy konieczne będzie skorzystanie z wyszukiwarek krajowych. Możemy jednak sprawdzić dostępność i znaki identyczne lub podobne na najważniejszych szczeblach jak np. na szczeblu unijnym.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ DO URZĘDU PATENTOWEGO

Jeśli badanie znaku towarowego przebiegnie pomyślnie to kolejnym etapem jest złożenie wniosku o rejestrację swojego znaku towarowego w urzędzie patentowym. Jak wskazaliśmy powyżej, właściwość urzędu zależy od potrzebnej ochrony na danym terytorium. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność wyłącznie na terytorium Polski to wystarczający będzie wniosek złożony do Urzędu Patentowego RP. Jeśli działalność prowadzona będzie poza granicami Polski. to prawidłowa może okazać się rejestracja w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) bądź następnie w WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). O ile wniosek do EUIPO może zostać złożony jako pierwszy wniosek o udzielenie ochrony (w tym przypadku ochrona udzielana jest na wszystkie kraje Unii Europejskiej), o tyle dla rejestracji międzynarodowej znak powinien zostać uprzednio zarejestrowany w innym urzędzie (np. w Polsce lub od razu w UE). Opłata od złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP to 450 zł (w tym zaliczona jest pierwsza klasa wg. Klasyfikacji nicejskiej, każda kolejna + 120 zł). W urzędzie EUIPO opłata od wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego to 850 EUR (pierwsza klasa, a każda kolejna + 50 EUR). Opłaty przed urzędem WIPO uzależnione są od zakresu jurysdykcji, w jakiej chcesz dokonać rejestracji i obliczane są we frankach szwajcarskich (CHF).

SPRZECIW, CZYLI KIEDY ZNAKI TOWAROWE SĄ PODOBNE I POWODUJĄ KOLIZJĘ

Jeśli pomimo pozytywnego badania Twojego znaku towarowego, zostanie złożony sprzeciw wobec Twojego znaku jako podstawę podając podobieństwo do znaku już zarejestrowanego, to warto w tym temacie również zwrócić się do prawnika, który dokonywał zgłoszenia danego znaku towarowego, w celu badania zgłoszonych zarzutów i przygotowania odpowiedzi na sprzeciw. Pamiętaj, że kolizja znaków towarowych, to często kwestia ocenna i nie zawsze ktoś, kto złożył sprzeciw ma rację. Przy ocenie podobieństwa czy tego, czy znak jest identyczny należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

zakres ochrony- czy znaki są zarejestrowane w tych samych klasach wg. Klasyfikacji nicejskiej.
formę znaku- czy znaki są słowne, graficzne czy słowno-graficzne,
krąg odbiorców- czy jest ten sam czy się różni,
porównanie czy w wyniku podobieństwa użytych słów lub liter są postrzegane jako podobne znaki towarowe (w przypadku znaków słownych i słowno-graficznych),
porównanie obu grafik, kolorystyki, rozmieszczenia elementów znaku- przy znakach graficznych.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Co daje nam prawo ochronne do zarejestrowanego znaku towarowego? Przede wszystkim mamy pewność, że nikt nie podważy prawa do naszego znaku, a także sami mamy prawo do występowania przeciwko podmiotowi, który skopiował bądź zaczął używać znaku podobnego dla tych samych produktów i usług. Rejestracja znaku towarowego to zatem przede wszystkim uzyskanie ochrony znaku i uniknięcie niepotrzebnych strat i szkód dla przedsiębiorstwa.

Samo prawo ochronne do znaku towarowego stanowi również prawo majątkowe przedsiębiorstwa i może być zbywane, obciążane czy franczyzowane podobnie jak inne składniki majątku. Z biegiem lat i rozwoju firmy znak towarowy najczęściej zyskuje na wartości, a niekiedy stanowi nawet najcenniejszy element przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że naszym wpisem zachęciliśmy Cię do poszukiwania ochrony dla znaku towarowego Twojej firmy czy oferowanego produktu.

Zainteresowany rejestracją nazwy i logo firmy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną pod adresem e-mail office@lawboxfirm.com

                                                                                                                   Autor: Ewelina Jasion

 

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek za granicą

Ochrona i rejestracja znaku towarowego w UE

Rejestracja znaku towarowego – dlaczego to takie ważne?

Słowny znak towarowy

Symbol TM, SM a znaczek ® i © , czyli o symbolach znaków towarowych

Ostatnie wpisy

Zacznij pisać plus Enter, by wyszukać

subsydiarna odpowiedzialność członka zarząduznak towarowy